Kaskea Group Oy:lle myönnettiin ISO 9001:2015 ja 14001:2015 -sertifikaatit

Bureau Veritas on sertifioinut Kaskea Groupin ISO 9001:2015 laatujärjestelmän ja ISO 14001:2015 ympäristönhallintajärjestelmän. Sertifiointi edustaa kolmannen osapuolen arvion siitä, että Kaskean järjestelmät täyttävät määritellyt standardit.
22.10.2021
News
BV ISO9001 ISO14001

Kaskea Groupin toiminnan keskeisiä tavoitteita on asiakastarpeiden ymmärtäminen sekä virheetön tuotteiden ja palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Olemme sitoutuneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja ympäristökuormituksen vähentämiseen sekä noudattamaan toimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä. Työturvallisuusmääräysten noudattamisen ohella korostamme jokaisen työntekijän vastuuta huolehtia omasta turvallisuudestaan.

– Olen ylpeä siitä, että rakentamamme laatu- ja ympäristöjärjestelmä on toteutettu aidosti kehittämään toimintaamme. Yhden laatupäällikön sijaan olemme määritelleet tunnistetuille ydin- ja tukiprosesseille prosessien omistajat. Tällä tavoin koko organisaation laatu- ja ympäristötietoisuus kasvaa nopeasti ja vastuu jakautuu useamman harteille yhden henkilön sijaan. Havaintojen kirjaamisessa hyödynnämme digitaalisia työkaluja, jolloin kaikki tieto on ajantasaista ja kaikkien saatavilla, Kaskea Groupin toimitusjohtaja Vesa Rautava kertoo.

Bureau Veritasin myöntämä sertifikaatti on arvokas resurssi ja maailmanlaajuisesti tunnettu ja tunnustettu menestyksen symboli.

Go back to "News"