Laadukkaiden opasteiden ostaminen on tilaajan ja myyjän yhteispeliä

Liikenteenohjaukseen liittyvien tuotteiden hankinnassa korostuu niin myyjän kuin ostajankin asiantuntemus. Asiantuntevan myyjän rooli tukee ostajaa hankkimaan turvallisia, laadukkaita ja sitä kautta myös kestäviä ja elinkaareensa suhteutettuna edullisia tuotteita. Tilaajan rooli taas korostuu, mikäli myyjä ei syystä tai toisesta halua tai pysty toimittamaan riittävän laadukkaita tuotteita omatoimisesti.
15.11.2022
Traffic
kaskea traffic tuotanto 3208

Laki määrittelee vaatimukset opasteille

Opasteiden materiaaleja, rakenteita, ulkoasua, mittoja ja asennusta määrää kokoelma lakiin perustuvia asetuksia ja säädöksiä. Suomessa maanteiden turvallisuudesta vastaa tienpitäjä eli Väylävirasto, kunta, tiekunta tai tien omistaja. Tienpitäjällä ja sen edustajilla on merkittävä rooli päätettäessä, millaisia opasteita tienkäyttäjiä varten teille rakennetaan.

Suomen tieliikennelaki uudistui vuonna 2020. Uudistuksen näkyvimmät muutokset tienkäyttäjille ovat liikennemerkkien ulkoiset muutokset: joidenkin merkkien ulkoasua päivitettiin ja opasteiden koko kasvoi. Ulkoisten vaatimusten lisäksi on olemassa liikennemerkkien turvallisuuteen ja havaittavuuteen liittyviä tekijöitä, jotka tulisi myös ottaa huomioon opasteiden hankinnan ja asentamisen yhteydessä. Oikeanlaisten, turvallisten ja laadukkaiden merkkien hankita voi siis olla haastavaa. Asiantuntevan kumppanin rooli on tässä ensiarvoisen tärkeä.

Yksityiskohdat ratkaisevat

Liikennemerkit voivat päällisin puolin näyttää samanlaisilta, mutta pienet yksityiskohdat ratkaisevat opasteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön. Laadukkaassa opasteessa on huomioitu esimerkiksi lujuudeltaan riittävä pohjamateriaali, merkin rakenne, pintakalvon heijastusluokka, pintakalvoa läpäisemätön kiinnitystapa ja oikein käsitellyt pintamateriaalit.

Pintamateriaalien heijastusluokat jaetaan pääasiassa kolmeen luokkaan: R1, R2 ja R3. Riittävän heijastuksen saavuttamiseksi tulee tietyillä liikennemerkeillä käyttää aina R2-heijastavuutta. R2 heijastaa enemmän valoa tienkäyttäjälle ja on siten pimeässä helpommin havaittavissa. Myyjän asiantuntemus korostuu, mikäli tilaaja ei itse ole määritellyt tarvittavaa heijastusluokkaa. Ilman tuotteiden selkeää määrittelyä asennettava tuote voi olla jopa lain vastainen.

pohjamaalaamaton liikennemerkki

Opasteen pohjamateriaali on jäänyt tuotantovaiheessa käsittelemättä.


Myös pohjamateriaalin käsittely on laatutekijä. Liikennemerkin pohja tulisi käsitellä siten, ettei liikennettä haittaavaa heijastusta pääse syntymään. Tämä tarkoittaa käytännössä merkin alumiinisen pohjamateriaalin maalaamista. Toisinaan liikenteessä tulee vastaan opasteita, joiden pohjamaalauksesta on tuotantovaiheessa luovuttu. Asiantunteva tilaaja ei luultavasti olisi hyväksynyt lopputuotetta.


Tilaajan ja myyjän yhteispelillä on siis merkitystä: sillä parannetaan tienkäyttäjien turvallisuutta. Kaskea Traffic on omassa toiminnassaan aina pyrkinyt toimittamaan tarkoitukseen sopivia ja asetuksia noudattaen tuotettuja opasteita. Takaamme myös CE-merkinnällä, että tuotteemme ovat eurooppalaisen tuotestandardin mukaiset ja sen, että valmistuksemme täyttää laadunvalvonnan vaatimukset.


Valmiina asiantuntevaan yhteistyöhön? Ota yhteyttä Traffic-tiimiimme
 tai lue lisää tuotteistamme ja palveluistamme!

Takaisin "Kaikki artikkelit"-sivulle