maisema metsa taustakuva

Tarinamme – Kaskea Group on uuden alku – juuria unohtamatta.

Laatukilpi Oy ja Härmän CNC-koneistus Oy yhdistyivät 30.11.2020 yhden yrityksen – Kaskea Groupin – alle. Muutoksen taustalla oli vahva halumme kasvaa ja usko positiivisiin tulevaisuuden näkymiin. Suurempana yrityksenä meillä on nyt paremmat mahdollisuudet tehdä kasvu mahdolliseksi.

Kaskea Groupissa yhdistyy vuosikymmenten vahva osaaminen, pitkään hioutuneet parhaat käytännöt, mutta samalla myös uusin osaaminen ja usean alan huippuasiantuntemus.

Nimemme Kaskea Group pohjaa vanhaan suomalaiseen kaskeamisen kulttuuriin – teemme tilaa uudelle kasvulle, kehitykselle ja tulevaisuudelle. Teema näkyy myös visuaalisessa ilmeessämme, joka heijastelee tulen eri sävyjä ja viestii dynamiikkaa sekä vahvaa eteenpäin vievää voimaa. Samalla ilme muistuttaa yrityksemme yhteisistä teemoista: liikennemerkeistä, pysäköinnin merkistöstä sekä konepajan kipinöistä.

Sloganillamme Parhaat ratkaisut tehdään yhdessä, viestimme sitä, mitä Kaskea Group on, ja mitä haluamme sen olevan myös tulevaisuudessa. Yhdistämällä voimamme, saamme aikaan enemmän. Yhden yrityksen alla tarjoamme monipuolisempia palveluja ja kokonaisratkaisuja asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Liiketoiminta-alueemme Kaskea Traffic, Kaskea Machinery ja Kaskea Parking täydentävät ja tasapainottavat toisiaan. Myös henkilöstöllemme voimme tarjota entistä dynaamisemman työpaikan, jossa on mahdollista laajentaa osaamistaan, kasvaa uusiin rooleihin ja uudistua alan etulinjassa.

Missio

Kaskea Group Oy

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään rakentamalla heille kilpailuetua. Vahva asiakasymmärrys, älykäs tuotantoteknologia sekä luotettavat palveluratkaisut yhdessä osaavan tiimin kanssa ovat avain onnistumiseen.

 

Kaskea Machinery

Autamme asiakkaitamme sopimusvalmistuksessa. Teemme konepajapalvelusta tehokasta ja vaivatonta parhaalla asiakaskokemuksella teknologiaa hyödyntäen.

Modernia koneistus- ja teräsosaamista – asiakkaidemme tarpeisiin mitoitettuna.

Kaskea Traffic

Helpotamme ihmisten liikkumista. Teemme liikenteenohjauksesta sujuvaa ja kaduista turvallisia parhaalla asiakaskokemuksella teknologiaa hyödyntäen.

Kokonaisvaltaista asiantuntemusta opastamiseen ja liikenteenohjaukseen.

Kaskea Parking

Teemme pysäköinnistä nautinnon parhaalla asiakaskokemuksella teknologiaa hyödyntäen.

Älykästä pysäköintiä – nyt ja tulevaisuudessa.

 

 

Kaskea Group Oy:n visiona
on olla asiakkaidemme halutuin kumppani ja kasvaa heidän kanssaan.

 

Tapamme toimia

Meidän tapamme toimia.

Meidän tapamme toimia on sekoitus uutta, eteenpäin katsovaa dynaamista tekemistä, mutta samalla myös vuosikymmenten aikana hyväksi havaittuja toimintatapoja ja käytäntöjä. Arvot tekevät meistä Kaskea Groupin – näin me haluamme toimia.

Aina reilu meininki.

Toimintamme perustuu rehtiin, avoimeen ja tinkimättömään tekemiseen. Sen, mitä lupaamme, sen myös pidämme. Meihin voi olla aina yhteydessä – autamme, palvelemme, ja jos emme tiedä jotain, selvitämme sen ja etsimme sopivan ratkaisun.

Kerralla kuntoon – joka kerta.

Tyytyväinen asiakas on meille ykkösasia. Meillä tehdään aina asiakkaan tarpeisiin mitoitettuja ratkaisuja, joissa näkyy laatu. Olemme ylpeästi uutteria ja tehokkaita – hoidamme asiat kerralla kuntoon. Kuten lupaukseemme, myös tekemiseemme voi aina luottaa. 

Onnistumme tiiminä.

Meillä jokainen puhaltaa yhteen hiileen – meillä jokainen saa osallistua. Hyvä yhteishenkemme näkyy myös asiakkaillemme: palvelemme aina henkilökohtaisella otteella, selvitämme asiakkaan tarpeet ja vastaamme niihin. Uudistamme ja uudistumme yhdessä. 

 

 

Laatu- ja ympäristöpolitiikka

Asiakastarpeiden ymmärtäminen ja virheetön tuotteiden ja palvelujen tuottaminen laadukkaasti ja oikea-aikaisesti ovat keskeisiä tavoitteita yrityksemme toiminnassa.

Olemme toiminnassamme sitoutuneet energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja ympäristökuormituksen vähentämiseen

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan toimintaan liittyviä lakeja, asetuksia ja muita määräyksiä.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmässä on määritetty toimintatavat, joiden tuloksena yrityksemme toimintaan kuuluu olennaisena osana jatkuva parantaminen.

Työturvallisuusmääräysten noudattamisen ohella korostamme jokaisen työntekijän vastuuta huolehtia omasta turvallisuudestaan.

Johdamme ja seuraamme toimintaamme avainmittareilla, joita ovat:

  • Liikevaihto ja käyttökate

  • Saadut kaupat

  • Energiatehokkuus

  • Kierrätysaste ja syntyvän jätteen määrä

  • Asiakkaidemme suositteluhalukkuus

  • Toimitusvarmuus

  • Toimintaan liittyvät havainnot (laatupoikkeamat, kehitysehdotukset, asiakaspalautteet)

  • Työviihtyminen ja sairaspoissaolot

Yrityksen laatujärjestelmä täyttää ISO 9001:2015 ja ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 standardien vaatimukset.

Parhaat ratkaisut tehdään yhdessä!

Ylihärmässä 23.4.2021

vesa rautava signVesa Rautava
Toimitusjohtaja