Liikennemerkkien käyttö ja pystytys

 

Mitä merkkiä tai opastetta tulee käyttää?

Löydät tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sekä yleisimpien tekstillisten kilpien ja muiden vahvistettujen liikenteenohjauslaitteiden käyttö- ja sijoitusohjeet Liikenneviraston nykyisen Väyläviraston tienpidon teknisistä ohjeista: Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä. 

Palvelukohteiden opastuksen osalta Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalvelu voi myöntää luvan sijoittaa maantien tiealueelle tienkäyttäjän opastamiseen tarkoitettuja opastusmerkkejä. Luvassa määritetään, millainen opasteen tulee olla. Palvelukohteiden viitoituksesta on julkaistu Palvelukohteiden viitoitus ohje, joka on tarkoitettu mm. palvelukohteiden yrittäjien käyttöön palvelukohteen viitoituksen suunnittelun tueksi.

 

Miten ja mille korkeudelle liikennemerkit tulee pystyttää?

Liikennemerkit sijoitetaan kohtisuoraan liikennesuuntaa vastaan, niin että merkki ei näy muuhun tulosuuntaan, jolloin merkki saattaisi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä, tarvittavilla lisäkilvillä varustettuna, poikkeuksena tästä kuitenkin liikenneympyrässä käytettävä yhdistelmä (E1, B5, H23.1 ja D2), opastusmerkit sekä ajoradan yläpuoliset merkit. Samassa pylväässä olevien merkkien välissä tulee olla 25 mm väli. Saman levyisten merkkien väliin ei jätetä väliä. Esimerkiksi 600x600 mm E2 Pysäköintipaikka ja sen alle sijoitettava 600x200 mm koon lisäkilpi asennetaan ilman väliä.

Maanteillä vähimmäisetäisyys tien reunasta liikennemerkin lähimpään reunaan mitattuna tulee olla vähintään 0,5 m (reunakaiteellisella osuudella 0,25 m) ja enintään 4 m. Taajama-alueella merkki voidaan sijoittaa edellä mainittua lähemmäksi ajoradan reunaa, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta haittaa kunnossapidolle.

Varsinaisen liikennemerkin (ei lisäkilven) alareunan vakiokorkeus maanteillä on yleensä 2,5 m tien pinnasta.   Erkanemismerkki, tiemerkki ja liikenteenjakaja-merkit voidaan kuitenkin sijoittaa tätä alemmas. Lisäkilven alareunan tulee olla vähintään 2,2 m tien pinnasta. Liikenneympyrässä käytettävä yhdistelmän (E1, B5, H23.1 ja D2) alimman merkin tulee sijoittaa niin, että alareuna on vähintään 2 m tienpinnasta.

Liikennemerkin pylvään pituus määräytyy merkin alareunan korkeuden mukaan. Merkin tai merkkiyhdistelmän korkeuteen lisätään alareunan korkeus, luiskan korkeus ja upotusvara betonijalustaan käytettävän jalustatyypin mukaisesti. 

Lähde: Liikennemerkkien käyttö Väylä

 

Liikennemerkin asennuskorkeus
Liikennemerkin sijoitus ajorataan nähden, poikkeuksena tästä ovat liikennemerkin sijoittaminen kapea- tai leveäpientareisen tien reunaan ja sijituspaikan vieressä kulkee pyörätie ja jalkakäytävä. Katso tarkemmat ohjeet Väylän Liikennemerkkien käyttö ohjeesta.

Liikennemerkin asennuskorkeus liikenteenjakaja


D3 Liikenteenjakajan sijoittaminen keskisaarekkeeseen

 

 

 

 

 

Näytä kaikki kysymykset