Liikennemerkkien käyttö ja pystytys

Uuden tieliikennelain mukaista ohjetta liikennemerkkien käytöstä ja pystytyksestä ei ole vielä julkaistu. Lisäämme tiedon heti, kun olemme saaneet ohjeet. Alla olevat ohjeet koskevat 31.5.2020 asti voimassa olleen tieliikennelain mukaisia liikennemerkkejä. 

 

Mitä merkkiä tai opastetta tulee käyttää?

Löydät tieliikenneasetuksen mukaisten liikennemerkkien sekä yleisimpien tekstillisten kilpien ja muiden vahvistettujen liikenteenohjauslaitteiden käyttö- ja sijoitusohjeet Liikenneviraston nykyisen Väyläviraston tienpidon teknisistä ohjeista: Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä. 

Palvelukohteiden opastuksen osalta Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalvelu voi myöntää luvan sijoittaa maantien tiealueelle tienkäyttäjän opastamiseen tarkoitettuja opastusmerkkejä. Luvassa määritetään, millainen opasteen tulee olla. Palvelukohteiden viitoituksesta on julkaistu Palvelukohteiden viitoitus ohje, joka on tarkoitettu mm. palvelukohteiden yrittäjien käyttöön palvelukohteen viitoituksen suunnittelun tueksi.

 

Miten ja mille korkeudelle liikennemerkit tulee pystyttää?

Liikennemerkit sijoitetaan kohtisuoraan liikennesuuntaa vastaan, niin että merkki ei näy muuhun tulosuuntaan, jolloin merkki saattaisi aiheuttaa väärinkäsityksiä. Samaan pylvääseen tai telineeseen saa kiinnittää yleensä enintään kaksi liikennemerkkiä, tarvittavilla lisäkilvillä varustettuna, poikkeuksena tästä kuitenkin opastusmerkit sekä ajoradan yläpuoliset merkit.

Maanteillä vähimmäisetäisyys tien reunasta liikennemerkin lähimpään reunaan mitattuna tulee olla vähintään 0,5 m (reunakaiteellisella osuudella 0,25 m) ja enintään 3,5 m.  Taajama-alueella merkki voidaan sijoittaa edellä mainittua lähemmäksi ajoradan reunaa, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta haittaa kunnossapidolle.

Varsinaisen liikennemerkin (ei lisäkilven) alareunan vakiokorkeus maanteillä on yleensä 2,5m tien pinnasta. Erkanemismerkki, tiemerkki ja liikenteenjakaja-merkit (411-418) voidaan kuitenkin sijoittaa tätä alemmas. Liikennemerkin pylvään pituus määräytyy merkin alareunan korkeuden mukaan. Merkin tai merkkiyhdistelmän korkeuteen lisätään alareunan korkeus, luiskan korkeus ja upotusvara betonijalustaan käytettävän jalustatyypin mukaisesti. 

Alla olevassa kuvassa on esitetty yleisperiaate vakiomerkkien sijoituksesta tien poikkileikkauksessa. Lisätietoa löydät Liikenneviraston nykyisen Väyläviraston ohjeesta 20/2013: Liikennemerkkien rakenne ja pystytys. (Vastaavaa ohjetta ei ole vielä julkaistu 1.6.2020 voimaan tulleen tieliikennelain mukaisille liikennemerkeille.)

 

yleisperiaate vakiomerkkien sijoituksesta 01

 

 

 

Näytä kaikki kysymykset