Mistä lupa opasteille

 

Mistä saan luvan opasteiden ja viittojen pystyttämiselle?

 

Opasteet ja liikennemerkit

Mikäli haluat maantienvarteen opasteen, tarvitset siihen luvan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus). Katuverkolla luvanmyöntäjä on kunta tai kaupunki ja yksityisteillä tien omistaja. Luvat opasteille ja liikennemerkeille myöntää keskitetysti Pirkanmaan ELY-keskus. Katso tarkemmat ohjeet www.ely-keskus.fi/web/ely/opasteet tai ota yhteyttä ELY-keskuksen liikenteen asiakaspalveluun p. 0295 020 600 (ma-pe klo. 9-16). Yksityiskäyttöön pystytettäville merkeille ei tarvita erityistä lupaa.

Palvelukohteiden opastuksen osalta Pirkanmaan ELY-keskuksen lupapalvelu voi myöntää luvan sijoittaa maantien tiealueelle tienkäyttäjän opastamiseen tarkoitettuja opastusmerkkejä. Luvassa määritetään, millainen opasteen tulee olla. Palvelukohteiden viitoituksesta on julkaistu ohje Palvelukohteiden viitoitus, joka on tarkoitettu mm. palvelukohteiden yrittäjien käyttöön palvelukohteen viitoituksen suunnittelun tueksi.

Voit tilata sisä- ja ulko-opasteet yrityksellesi tai yksityiskäyttöön vaivattomasti asiakaspalvelustamme traffic@kaskea.fi tai puhelimitse 06 4822 200.

 

Tilapäinen ilmoitus

Tilapäisen ilmoituksen, eli yksityishenkilön tai muun ei-kaupallisen toimijan ilmoituksen, saa laittaa paikoilleen aikaisintaan kuukautta ennen tilaisuutta ja se on poistettava viimeistään viikon päästä tapahtuman päätyttyä. Ilmoitusta ei saa kiinnittää samaan pylvääseen, mihin liikennemerkki tai opaste on kiinnitetty. Ilmoitus ei saa haitata liikenteenohjausta. Traficomin määräyksen mukaan tilapäisten ilmoitusten pystyttämiseen maanteiden varteen ei tarvitse tehdä ilmoitusta Ely-keskukseen. 

Maantien tiealueelle sijoitettavan tilapäisen ilmoituksen enimmäiskoko on yksi neliömetri. Tilapäisessä ilmoituksessa saa olla myös opastavia elementtejä, kuten nuolimerkintöjä ja etäisyys määränpäähän.

 

Tienvarsimainonta

1.6.2020 voimaan astuneen tieliikennelaissa tuli uusi liikennemerkki - G42 Tilapäinen opastusmerkki, jolla voi viitoittaa esimerkiksi tilapäistä / kausiluonteista myyntitoimintaa tai niitä yleisötilaisuuksia, joissa ei voida käyttää tilapäisiä ilmoituksia. Tilapäisen opastusmerkin käyttämiseen tulee hakea maksullinen lupa.

Maanteille pystytettävistä pidempiaikaisista tienvarsimainoksista tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitusvelvollisuus koskee vain yritysten mainontaa, ei tilapäisiä ilmoituksia. Ilmoitus tehdään Pirkanmaan ELY-keskukseen. Mainoksen sijoittamisilmoitukseen on liitettävä karttakuva mainoksen sijainnista, sanallinen kuvaus mainoksen ominaisuuksista sekä tiedot maanomistajan suostumuksesta ja mainoksen huoltoreiteistä. Ilmoituksen käsittely on maksullinen. Tienvarsimainoksen saa pystyttää vasta myönteisen päätöksen saamisen jälkeen.

 

Aiheeseen liittyvät verkkosivut:

Traficomin antama määräys tienvarsimainonnasta ja -ilmoittelusta: 
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/regulation/FI%20M%C3%A4%C3%A4r%C3%A4ys%20tienvarsimainonnasta%20ja%20ilmoittelusta%20allekirj..pdf

Ely-keskuksen ohjeistuksen tienvarsimainonnasta ja ilmoittelusta löydät osoitteista: 
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/mainonta-tien-varrella#.WDwSiGf_qUl ja 
https://www.ely-keskus.fi/tilapaiset-ilmoitukset#.WDwI_Gf_qUk

Väyläviraston tieliikenteen määräykset löydät osoitteesta: 
https://vayla.fi/palveluntuottajat/maaraykset#.XP-I7FwzaUm

 

 

 

Näytä kaikki kysymykset